Careers
Nhân viên phòng Mua hàng (giao tiếp tốt tiếng Hoa)

Nội dung công việc:

-Phụ trách mua hàng ở nước ngoài và trong nước

- Hiểu biết thủ tục nhập khẩu hàng hoá theo đúng yêu cầu của Hải quan, nhà nước.

-  Hoàn thành tốt việc mua bán nguyên vật liệu, vật tư của dây chuyền sản xuất

 -Liên hệ, đàm phán, đánh giá hàng hoá, đặt hàng, và giải quyết các vấn đề phát sinh với các nhà cung cấp cho Công ty.

- Thực hiện chế độ báo cáo hàng tuần, hàng tháng cho Trưởng bộ phận

- Tham mưu cho Trưởng bộ phận trong công tác hoạch định kế hoạch mua hàng và cung ứng nguyên vật liệu phục vụ hoạt động sản xuất.

- Thực hiện các công việc khảo sát thị trường cung ứng vật tư, hàng hóa và các đánh giá liên quan nhằm đề xuất các phương án/chiến lược mua hàng phù hợp theo giai đoạn.
- Xây dựng và cải tiến các quy trình, quy định liên quan đến việc mua hàng.

 

Chuyên Môn Của Bạn
- Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, ngoại thương, thương mại, phương đông…
- Hiểu biết về các quy định và tập quán thương mại quốc tế đủ để áp dụng vào công việc
- Hiểu biết rõ về các hoạt động kinh doanh, các sản phẩm kinh doanh, dịch vụ của công ty
- Kinh nghiệm trong lĩnh vực mua hàng liên quan từ 2 năm trở lên.
Yêu cầu kỹ năng:
- Kỹ năng đàm phán, thương lượng: nắm vững và áp dụng linh hoạt các nguyên tắc trong đàm phán, thương lượng; có khả năng đàm phán/thương lượng, xử lý xung đột, phát sinh với các đối tác/nhà cung cấp, cơ quan chức năng liên quan (có thể thay mặt công ty).
- Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng xây dựng và phát triển các mối quan hệ với đối tác tốt, tương tác hiệu quả được với nội bộ (ngang cấp, cấp trên)
- Kỹ năng lập và kiểm soát kế hoạch công việc: Kiểm soát được các hạng mục hàng hóa của nhiều dự án, hợp đồng trong cùng thời gian.
- Ngoại ngữ: có thể sử dụng tiếng Hoa trong thương lượng, đàm phán hợp đồng, xử lý các phát sinh trong thực hiện hợp đồng thương mại với nước ngoài
Yêu cầu về phẩm chất:
- Có khả năng kiểm soát, bảo mật thông tin
- Cẩn trọng, chú ý đến chi tiết.
- Chủ động, nhanh nhẹn, chịu áp lực cao trong công việc

 

an lập
back to top