Careers
Giám Đốc Sản Xuất

TRÁCH NHIỆM CHÍNH:
- Quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất ép nhựa và lắp ráp sản phẩm nhựa tại nhà máy, đảm bảo các sản phẩm làm ra đạt chất lượng theo yêu cầu, hoàn thành kế hoạch sản xuất đúng tiến độ với hiệu suất sản xuất cao nhất.
- Quản lý trực tiếp tất cả các bộ phận sản xuất như kế hoạch sản xuất, vận hành sản xuất, kỹ thuật sản xuất, bảo trì khuôn, bảo trì máy, quản lý chất lượng…

- Xây dựng quy trình, kế hoạch sản xuất, sử dụng nguyên vật liệu, vật tư đảm bảo cho sản xuất.

- Quản lý tài sản, vật tư, máy móc, trang thiết bị của nhà máy.

 - Phối hợp, làm việc với các Trưởng phòng ban, bộ phận khác trong Công ty để giải quyết công việc liên quan.
- Nghiên cứu và tham mưu cho Giám đốc Nhà máy trong công tác cải tiến công nghệ sản xuất, máy móc thiết bị nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.
- Cùng với Giám Đốc Nhà Máy tổ chức quản lý sản xuất một cách hiệu quả nhất, đáp ứng các chỉ tiêu của Ban Giám Đốc đề ra.
- Xây dựng các quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm mới nhằm đảm bảo mục tiêu chất lượng sản phẩm theo đúng quy định của Công ty. Thực hiện công tác quản lý chất lượng theo đúng các thủ tục, quy trình công việc, biểu mẫu và các quy định khác trong hệ thống quản lý chất lượng ISO.
- Sử dụng hiệu quả nhất công suất máy móc thiết bị, giảm thời gian ngừng máy, chi phí bảo trì bảo dưỡng ở mức hợp lý nhất.

YÊU CẦU CHUYÊN MÔN

-Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ thuật (cơ khí, điện tử, …).
- Am hiểu về qui trình quản lý sản xuất, quản lý chất lượng, qui trình, thủ tục phát triển sản phẩm mới.
- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên những người có kinh nghiệm làm việc tại các công ty sản xuất ép nhựa.
- Kỹ năng giao tiếp: biết cách xây dựng lòng tin, tiếp nhận, phản hồi thông tin một cách tích cực.
- Kỹ năng huấn luyện, đào tạo: có khả năng gợi mở, hướng nhân viên chủ động tìm tòi, học hỏi phát triển. Biết cách truyền đạt một cách hiệu quả các kiến thức, kỹ năng làm việc cho nhân viên.

- Kỹ năng ra quyết định: có khả năng phân tích và xác định vấn đề

- Kỹ năng quản lý: biết cách lập kế hoạch, kiểm tra, kiểm soát công việc, tạo động lực làm việc cho nhân viên và kết nối nhóm. Có khả năng bao quát công việc và giao việc, uỷ quyền công việc cho cấp dưới một cách hiệu quả.
- Kỹ năng sử dụng máy vi tính: có khả năng sử dụng Winword, excel, kiểm tra số liệu, bản vẽ, tài liệu chuyên môn bằng máy tính.
- Có tinh thần trách nhiệm /chịu áp lực cao trong công việc.
- Trung thực, tuân thủ tiêu chuẩn đạo đức kinh doanh của công ty

-Yêu cầu Nam từ 35 tuổi, sẵn sàng cư trú lâu dài tại Biên Hòa.
 

 

an lập
back to top